Bygg en garasje

%d0%ba%d0%b552Ofte er det ikke nok med innvendige og ytre boder i en bolig, man har ofte mer saker og ting, hageredskap og store ting som ikke egner seg til lagring i de tradisjonelle bodene. Og hvor deilig er det ikke å ha bilen sin parkert innendørs på vinters tid, så man slipper å måke snø og skrape is en tidlig vintermorgen? En garasje er nesten et must når du eier din egen bolig, så sant eiendommen har plass til en ekstra bygning.

Planlegging av garasje

Når du skal bygge din egen garasje må du først finne ut av om du kun skal bygge en enkel garasje for bilen din eller om garasjen skal ha flere funksjoner. Har dere flere biler og trenger derfor en dobbelgarasje? Skal dere ha enkel eller dobbel port i så fall? Skal garasjen romme et lite verksted og bod i tillegg, for sykler, bildekk og en fryser? Skal garasjen ha en romslig utleieleilighet på toppen? I så fall kreves det en annen type byggesøknad, man kan rett og slett ikke overnatte i garasjen uten å søke om det først. En utleieleilighet stiller også større krav til sikkerhet med tanke på brann, rømningsvei og kullosforgiftning.

Lovverk

%d0%ba%d0%b553Fra 1. juli 2015 ble det mulig å bygge garasje eller bod inntil 50 kvadratmeter uten å søke. For å være sikker på om du skal sende inn byggesøknad eller ikke så har Direktoratet for byggkvalitet laget en veileder som består av 17 spørsmål som skal besvares. Spørsmålene dreier seg blant annet om noen skal bo og sove i garasjen, om eiendommen er bebygd og om bygningen er større eller mindre enn 50 kvadratmeter. Bygger man uten å måtte sende inn byggesøknad er man heller ikke lovpliktig til å sende ut nabovarsel. Dette kan om mulig skape nabokonflikter så det kan være lurt å informere naboene om dine byggeplaner, selv om du ifølge lovverket verken trenger underskrift eller tillatelse fra naboen.

Å bygge garasje uten behov for søknad vil si at:

  • garasjen er inntil 50 kvm
  • garasjen må være minimum 1 meter fra nabogrensen og minimum 1 meter til hovedbygning eller annen bygning på din eiendom
  • garasjen må bygges uten kjeller
  • garasjen kan kun bestå av én etasje, men kan ha et lite oppbevaringsloft
  • maksimal høyde på møne må være 4 meter, og maksimal gesimshøyde må være 3 meter

Du er også ansvarlig for å sjekke regelverket for hva du har lov å bygge på eiendommen og det må ikke komme i konflikt med kommunens reguleringsplan. Du må også sjekke at du ikke bygger over vann- og avløpsrør. Sjekk også utnyttingsgrad på eiendommen din så du ikke bygger over hva som er tillatt bruksareal og bebygd areal. Til slutt må du også sjekke om garasjebyggingen ikke havner i konflikt med andre myndigheter, som jernbane, kulturminneforvaltning, avkjørsel og så videre. Når garasjen er ferdig bygget må du si fra til kommunen så den kan bli tegnet inn i kommunens kartdata.